11. ledna 2024

Lean přístup při vývoji aplikace – rychlé a nákladově efektivní řešení

Lean přístup při vývoji aplikací je metoda používaná pro rychlé vytvoření a spuštění zcela nových aplikací s co nejnižšími náklady, nikoliv levně – nechceme levný produkt – ale nákladově efektivně. To zní slibně, že? Pojďme se podívat, na čem lean přístup stojí a padá.

Cílem je odhalit co nejdřív, co je snbsp;aplikací špatně – v praxi

Lean přístup klade důraz na snižování rizik a optimalizaci výkonu. Cílem je rychle uvést aplikaci na trh, respektive mezi koncové uživatele, otestovat ji v praxi a co nejrychleji zjistit, co je s ní špatně, co jí chybí a co nefunguje. Cílem je eliminovat veškeré zbytečné kroky, poučit se z nezdarů a pracovat co nejefektivněji. Lean přístup v obecné rovině můžete uplatnit snad v každé oblasti života – protože být efektivní zkrátka nikdy není mimo mísu. My se ale podíváme na to, jak uplatnit lean přístup při vývoji aplikace či softwaru.


Lean přístup při vývoji nových produktů znamená, že neztrácíte čas tvorbou čehokoliv, co nevede k naplnění původního plánu. Běžně se do vývoje aplikací na míru investují velké peníze. Když se ale investuje do neověřeného výsledku, představuje to často neúměrné riziko. To nechceme.

Klíčem k úspěchu je komunikace a zpětná vazba

Klíčem k úspěchu lean metodiky je neustálá komunikace mezi zákazníkem a vývojářem. Když se při vývoji postupuje po krocích a analyzují se jednotlivé fáze projektu, odpadají díky zpětné vazbě zbytečné vícenáklady za opravy a úpravy. Vytvořit ihned hotové řešení, když vyvíjíme aplikaci na míru, není efektivní, protože se budeme do procesu zbytečně vracet. Pro vás jako zákazníka je lean přístup výhodný v tom, že sledujete tvůrčí proces v reálném čase. Můžete včas říct, že chcete něco jinak, a zároveň máte přehled o tom, za co vynakládáte peníze.

Cílem je vytvořit rychle životaschopný produkt a pustit ho do ostrého provozu

Lean přístup je tedy o komunikaci. Možná vás ale překvapí, že nejen klient a vývojář jsou ti, co se mezi sebou baví. Vstoupit do „diskuze“ mohou také uživatelé. Ne vždy má totiž klient 100% přehled o tom, co uživatelé aplikace k práci potřebují. Dle lean přístupu je tedy nejefektivnější vytvořit životaschopný produkt, ten vypustit do světa a čekat na zpětnou vazbu.

Právě zpětná vazba je v lean přístupu zcela elementární. To, že mezi uživatele pustíte produkt, který vznikl rychle a za méně peněz, neznamená, že by byl proces odbitý. Naopak. Práce ještě nekončí. Uživatelé jsou zdroji inspirace pro další vývoj a zavádění funkcionalit, které budou v praxi skutečně využívány.


  • Tip č. 1: Nečekejte, až za vámi uživatelé přijdou sami. Vytvořte si například formuláře zpětné vazby.

  • Tip č. 2: Připravte si tabulku s metrikami, které budete měřit, abyste si ověřili, že to, co od aplikace očekáváte, funguje.


Když takto dojdete při vývoji nového produktu do cíle, je velmi pravděpodobné, že výsledek bude uspokojivý pro všechny – pro vývojáře, kteří budou rádi, že má klient perfektní produkt, pro klienty, kteří ušetří, i pro koncové uživatelé, kteří získají opravdu užitečný nástroj pro usnadnění práce.


Podmnožinou Lean filozofie je Agile přístup, který se zaměřuje na vývoj, provoz a údržbu softwaru. Oba přístupy se mnohdy kombinují a doplňují.


Plánujete firemní aplikaci na míru? Dejte nám vědět, co od výsledku očekáváte a jaké jsou vaše cíle. Společně vám pomůžeme najít řešení, které bude představovat nejlepší poměr ceny a výkonu.

DEJME SE DO TOHO

Začněte digitalizovat už dnes

Digitalizace podpoří vaše podnikání a podpoří váš úspěch