Chci aplikaci

UX a UI aplikací – co to znamená a jak na to?

Jak to zařídit, aby vaše firemní aplikace sklízela kýžené ovoce? Vyšperkujte ji do posledního detailu a postarejte se o to, aby udělala dobrý dojem (první i každý následující). Při vývoji moderních aplikací, bez ohledu na to, zda jde o mobilní aplikace pro firmy, webové stránky nebo softwary, jsou dva klíčové koncepty, které by neměly chybět ve vašem slovníku – UX (uživatelská zkušenost) a UI aplikací (uživatelské rozhraní). Tyto pojmy mají zásadní vliv na to, jak uživatelé vnímají a interagují s vašimi produkty a službami. V tomto článku se zaměříme na to, jak vašim současným i potenciálním klientům co nejvíce zkvalitnit uživatelský zážitek.

Co je UX aplikace?
Uživatelská zkušenost (UX, zkratka z „user experience“) se týká celkového dojmu, který má uživatel při interakci s vaší firemní aplikací. Do UX patří vše od prvního kontaktu až po samotné užívání a zpětnou vazbu. UX design se zaměřuje na to, jak uživatelé vnímají jednotlivé aspekty aplikace, včetně toho, jak snadno/složitě se s ní pracuje, jestli je práce s ní efektivní apod. Neméně důležitý aspekt UX je i emocionální prožitek. To vše se podílí na celkovém uživatelském zážitku.

Jak se postarat o skvělý uživatelský zážitek?
Jak poladit UX? U aplikací jsou prioritou funkčnost a intuitivní ovládání. Popišme si postup krok za krokem:

1) Snažte se porozumět potřebám a cílům uživatelů – to je zcela klíčové. Příprava zahrnuje sběr dat, analýzu uživatelského chování a potřeb a v neposlední řadě i identifikaci případných problémů.

2) Po analýze publika a konkurence je důležité i vytvoření modelových uživatelů vaší aplikace (tzv. person). Buďte dostatečně konkrétní – specifikujte u person věk, pohlaví, zaměstnání, životní styl, schopnosti apod.

3) Na základě výsledků výzkumu vytváří specialista – UX designér – návrh, který zahrnuje tvorbu wireframů, prototypů a uživatelských scénářů.

4) Aplikace by měla být snadno použitelná a efektivní – vzpomeňte si, jaké dvě klíčové vlastnosti aplikací jsme zmiňovali. Funkčnost a intuitivní ovládání. Aby se potvrdilo, že vaše aplikace vše splňuje, je potřeba začít s testováním. Testování s reálnými uživateli umožní identifikovat nedostatky v UX designu a zlepší použitelnost.

 

Co je UI (uživatelské rozhraní)?
Uživatelské rozhraní (UI, zkratka z „user interface“) zahrnuje všechny vizuální prvky, které uživatelé vidí a s čím interagují při používání aplikace. Často je zaměňován s pojmem UX, a proto si ho raději vysvětlíme o něco důkladněji. UI design se zaměřuje na vytváření esteticky příjemných a funkčních prvků, které zajišťují intuitivní navigaci a jednoduchost použití.

Jaký je rozdíl mezi UX a UI designem? Jak bylo řečeno výše, UI se stará o to, jak aplikace vypadá. UX se proti tomu zaměřuje na to, jak se aplikace používá, jak je intuitivní a efektivní.

Základní principy UI

  • Konzistence: Všechny části aplikace by měly mít jednotný vizuální styl.
  • Jednoduchost: UI by mělo být co nejjednodušší, aby uživatelé snadno chápali, jak aplikaci používat.
  • Vizuální hierarchie: Důležité prvky by měly být vizuálně zdůrazněny, aby byla pozornost uživatelů správně zaměřena.
  • Přehlednost: Prvky by měly být uspořádány tak, aby byla zachována přehlednost a uživatelé neměli problém se zorientovat.
  • Používání již osvědčeného: Využití osvědčených designových konvencí zvyšuje uživatelskou orientaci a snižuje zmatky.

UI design není radno podcenit. Podílí se na tom, jak úspěšná a oblíbená vaše aplikace bude. Základním krokem je opět porozumění potřebám uživatelů. I zde je proto potřeba provést řádný výzkum a analyzovat chování uživatelů. Návrh aplikace vzniká až na základě výsledků z této analýzy. Samozřejmě i z hlediska UI je potřeba aplikaci testovat s reálnými uživateli a sbírat zpětnou vazbu.

UX a UI aplikace – co je důležitější?
Řešíte vývoj aplikace a přemýšlíte, co je důležitější, jestli UX nebo UI? Máme pro vás jasnou odpověď – ani jedno. V tomto duelu není vítěz. Jak UX, tak UI jsou důležité pro celkový dojem, funkčnost a použitelnost vaší aplikace. Uvědomte si, že UI a UX nejsou statické hodnoty, ale dynamické procesy. Pracujte na neustálém zlepšování na základě zpětné vazby a nových poznatků. Sledování základních principů UX a UI a pravidelné zlepšování na základě zpětné vazby uživatelů a trendů povede k vytvoření aplikace, která je nejen funkční, ale také atraktivní a snadno použitelná. A to chcete, ne? Rádi se při vývoji aplikace staneme vaši partnery, které UX i UI ohlídají. Kontaktujte E LINKX a zjistěte více.