Chci aplikaci

Proč a jak vytvořit krizový plán pro případ kyberútoku?

Kybernetická bezpečnost je žhavé téma. Týká se domácností i firem všech velikostí a všech zaměření. S tím, jak se svět digitalizuje, se stávají kyberútoky stále častějšími a sofistikovanějšími. Tím se zvyšuje i jejich nebezpečnost. Ať už se jedná o phishing, spearphishing, ransomware či jiné kyberhrozby, všechny mají jedno společné – cílí na vaše soukromí, citlivá data a chtějí vás připravit o peníze. Vytvoření a implementace efektivního krizového plánu pro případ kyberútoku je pro každou firmu nezbytným krokem péče o kyberbezpečnost. Pojďme se podrobněji zaměřit na to, proč a jak si vytvořit účinný krizový plán.

Proč se vyplatí mít krizový plán?
Za prvé si zodpovíme otázku „Proč?“. Proč je dobré mít krizový plán?

 • Rychlá a efektivní reakce: V případě kyberútoku je rychlá reakce klíčová. Když budete mít „eso v rukávu“ v podobě připraveného krizového plánu, bude vaše firma moct reagovat okamžitě a strukturovaně.
 • Minimalizace škod: Díky připravenému krizovému plánu můžete minimalizovat škody způsobené kyberútokem. Plán by měl obsahovat postupy pro izolaci a odstranění hrozby, obnovu dat z dostatečně zabezpečených záloh a zajištění bezpečnosti dalších systémů a sítí.
 • Ochrana citlivých informací: Kyberútoky cílí nejčastěji na citlivá data, jako jsou osobní údaje zákazníků, firemní strategie nebo obchodní tajemství. Krizový plán by měl zajistit, že budou tato data i v případě útoku chráněna a nedostanou se do rukou neoprávněných osob.

Disaster Recovery Plan + Business Continuity Plan – k čemu je to dobré?
Součástí krizového plánu by měl být tzv. Disaster Recovery Plan, tedy postup obnovy systémů, a Business Continuity Plan, plán věnovaný minimalizaci dopadů útoku na chod podnikání. Neexistuje jednotný recept na univerzální krizový plán – každá společnost je jiná a firemní procesy se různí. Existují ale body, na které by se měly při sestavování krizového plánu, zaměřit všechny společnosti.

Na co se zaměřit při tvorbě krizového plánu?

 • Sestavte tým odborníků z různých oddělení, jako je IT, bezpečnost, právní a komunikační oddělení. Tým by měl mít zastoupení všech klíčových oblastí, které jsou zodpovědné za reakci na kyberútok.
 • Definujte cíle vašeho krizového plánu. Tyto cíle by měly zahrnovat rychlou reakci na útok, minimalizaci škod, obnovu dat a infrastruktury, ochranu citlivých informací a dodržování předpisů.
 • Připravte si plán procesů pro případ, že vaši zaměstnanci nebudou mít přístup ke svým zařízením – pro takové situace vytvořte paralelní krizové off-line procesy.
 • Vytvořte si plán obnovy, do kterého zahrnete seznam systémů, které budou obnovovány, časové plány, odpovědné osoby a dodavatele včetně kontaktů.
 • Zahrňte do krizového plánu komunikační strategii pro interní a externí komunikaci v případě útoku. Definujte, kdo bude řešit co a s kým bude komunikovat (vně s médii, zákazníky, úřady aj. a dovnitř k zaměstnancům).
 • Sestavte Business Continuity Plan, plán zajištění kontinuity provozu, do kterého zahrnete krizová opatření pro udržení vaší firmy v chodu
 • Nezapomeňte definovat, kdo je odpovědný za co – zahrňte seznam osob odpovědných za jednotlivé činnosti.
 • V neposlední řadě plán pravidelně testujte a upravujte na základě nových hrozeb, technologií a poznatků. Průběžné testování a aktualizace zajišťují, že váš krizový plán je stále účinný a odpovídá nejnovějším trendům v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Ujistěte se, že jsou vaši zaměstnanci informováni o existenci a obsahu krizového plánu. Zaškolte je a připravte je na případné útoky.

Vytvoření krizového plánu pro případ kyberútoku je nezbytné pro ochranu vašeho podnikání a minimalizaci škod. V ELINKX se staráme o to, aby vaše firemní procesy běžely jako po másle – tvoříme firemní aplikace, které přináší skutečné měřitelné výsledky. Kybernetická bezpečnost je za nás tématem, které je s bezproblémových chodem firmy neoddělitelně spjato, proto nabízíme službu IT Healthcheck. V rámci IT Healthcheck s vámi projdeme až 50 technologických oblastí a sestavíme plán postupu při napadení za vás.