Chci aplikaci

Problematika „nulových emisí“ a logistika

Problematika „nulových emisí“ se dotkne i kamionové dopravy. Zatímco většina společnosti řeší to, že Evropský parlament schválil dohodu se zeměmi EU o nové normě, podle které by se od roku 2035 neměly v EU vyrábět osobní auta na benzín a naftu, změny čeká i kamionová doprava. Víte, co se chystá?

Dle plánované legislativy by se od roku 2030 měly u nově vyráběných nákladních vozů (nad 3,5 tuny) omezovat emise oxidu uhličitého, až by se do roku 2040 dosáhlo 90% poklesu oproti hodnotám z roku 2019. Počítá s tím návrh Evropské komise – aby pravidla vešla v platnost, musí je ještě schválit státy EU a Evropský parlament. Tato úprava je v souladu s balíčkem Fit for 55, jehož obsahem je mimo jiné zavedení nových iniciativ, které zajistí, aby bylo dosaženo klimatických cílů, na nichž se domluvila Rada a Evropský parlament.

Co plánuje EU na poli výroby nákladních vozidel? Budou už se vyrábět jen kamiony na elektriku?
Jak bude omezování emisí vypadat v praxi? Na cestě k redukci oxidu uhličitého v těžké dopravě se budou cíle každých pět let zintenzivňovat. První milník Evropská komise nastavila na rok 2030, kdy by emise měly být o 45 % nižší v porovnání s hodnotami z roku 2019. V roce 2035 by se mělo jednat už o 65% pokles a v roce 2040 by mělo jít konečně o zmíněný 90% pokles.

Na rozdíl od osobních automobilů nejde o úplný zákaz výroby vozů se spalovacími motory. Výroba takových vozů a prodej bude možný i po roce 2040. Stanovené hodnoty bude muset splňovat vozový park výrobce jako celek. Půjde tedy o průměrnou hodnotu. Většina nových nákladních vozidel tak bude v roce 2040 poháněna elektřinou nebo vodíkem, menší část ale stále bude fungovat se spalovacími motory.

Nákladní auta produkují čtvrtinu veškerých emisí ze silniční dopravy
Těžká nákladní vozidla tvoří jen 2 % ze všech vozidel, které se pohybují po silnicích EU. Nicméně emise, která produkují, nejsou zanedbatelné – tvoří více než čtvrtinu emisí, které vyprodukuje celá silniční doprava, a více než 6 % produkce skleníkových plynů v EU. Frans Timmermann, místopředseda pro Green Deal, kromě snahy o „čistší“ dopravu a snížení dovozu fosilních paliv, upozorňuje i na to, že by tento krok měl „pojistit“ i konkurenční výhodu evropských výrobců nákladních vozidel. „Dnešním návrhem zajišťujeme, aby nové nákladní automobily méně znečišťovaly ovzduší a aby našimi městy jezdilo více autobusů s nulovými emisemi. Boj proti klimatické krizi, boj za zlepšení kvality života našich občanů a zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu jdou ruku v ruce,“ řekl.

Nyní je otázkou, jak se k plánované úpravě postaví členské státy EU a Evropský parlament. Protože našimi klienty jsou i logistické firmy, nebo organizace, pro které přeprava zboží tvoří významnou část činnosti, určitě budeme vývoj sledovat.

Připravte se na „nejistou sezónu“ a dopřejte své logistické firmě kvalitní software pro logistiku
Legislativu sice ovlivnit nemůžete, ale můžete výrazně přispět k tomu, abyste ke změnám přistoupili „v té nejlepší kondici“. Naším lékem na mnoho neduhů logistických společností je kvalitní na míru „ušitý“ software pro logistiku, kterým můžete spravovat jak paletovou přepravu, tak samotnou distribuci zásilek koncovým zákazníkům. Našim klientům z řad logistických společností dáváme do rukou možnost mít vše pod kontrolou. Implementujeme jim nástroj, díky kterému mohou jako s dálkovým ovladačem evidovat a řídit veškeré operace spojené se zásilkou od založení do systému až po doručení příjemci.

Zvyšte produktivitu a snižte náklady – mějte logistiku pod kontrolou
Co na tomto řešení skutečně oceníte? Kromě toho, že vaši zákazníci budou spokojenější, když se na vás budou moci vždy spolehnout, se vám s vyšší kontrolou podaří zvýšit produktivitu a snížit náklady. Efektivněji budete komunikovat se zákazníky (například řidiči budou moci volat rovnou ze scanneru) a díky vyladěnému dispečerskému modulu budete moci i efektivněji plánovat. Díky detailní evidenci budete mít k dispozici veškerá potřebná data (od evidence práce po evidenci reklamací) – snadno a na jednom místě tak uvidíte, v čem máte mezery, co vám jde od ruky, a kde vám peníze doslova protékají mezi prsty.

Pokud podnikáte v logistice a chcete dostat své firemní procesy do té nejlepší kondice, než se na evropském poli rozpoutá „vichřice“, dejte nám vědět. Řekneme vám více o tom, co naše aplikace pro firmy podnikající v logistice umí a v čem právě vy oceníte její přínos.