Chci aplikaci

Multi-page vs. Single-page aplikace: Jak vybrat tu pravou pro vaše podnikání

S rostoucím vývojem webových technologií se otevírá stále více možností pro vytváření moderních a efektivních webových aplikací, které dnes mnohdy nahrazují klasické desktopové softwary. Mezi důležité rozhodnutí, které na vás před vývojem takové firemní aplikace čeká, je volba mezi multi-page (vícestránkovými) a single-page (jednostránkovými) aplikací. Každý z těchto přístupů má své výhody a nevýhody, proto si na následujících řádcích představíme klíčové aspekty, které vám pomohou vybrat správnou variantu pro vaše podnikání. Pojďme na to.

Kdy bohatě postačí single-page aplikace?
Pokud se nechystáte tvořit e-shop či aplikaci, kde je kategorizace žádoucí, ale chystáte se například připravit prezentaci jediného produktu, single-page aplikace by vám mohla přijít vhod. Single-page aplikace čili jednostránková aplikace, funguje tak, že jedna HTML stránka načte veškerý potřebný kód a data a všechny interakce se odehrávají na jedné stránce bez nutnosti načítání dalších stránek. Tento přístup je vhodný pro komplexnější a interaktivní aplikace.

Výhody single-page aplikací

 • Rychlé přechody: Díky minimalizaci nutnosti načítání celých stránek jsou přechody mezi různými částmi aplikace rychlejší a plynulejší.
 • Vysoká interaktivita: Single-page aplikace umožňují vytvářet složité a interaktivní rozhraní, třeba i s komplikovanými animacemi. Data se velmi dynamicky načítají a aplikace okamžitě reaguje na uživatelské požadavky.
 • Mobilní přizpůsobení: Single-page aplikace se lépe přizpůsobují různým zařízením a obrazovkám, což je v dnešní mobilní době klíčové. Jejich responzivní design zůstává stejný v mobilní i desktopové verzi. Pro obě verze je použit stejný kód.
 • Jednoduchost a snadná orientace: V jednoduchém prostředí se uživatelé nemají problém zorientovat.
 • Off-line funkčnost: S jednostránkovou webovou aplikací lze pracovat i offline – pokud dojde k výpadku sítě, nedochází ke ztrátě dat.

Nevýhody single-page aplikací

 • SEO problémy: Single-page aplikace mohou mít kvůli jediné URL adrese potíže s indexací vyhledávači a SEO optimalizací. Pokud úspěch vašeho podnikání stojí a padá na tom, na jaké pozici se objevíte ve vyhledávači, nejsou SPA ideální.
 • Delší doba prvního načtení: Na první dobrou načítáte kompletní obsah aplikace. To může být nevýhoda, kterou však brzy vyváží to, že žádný další velký obsah se už nenačítá.
 • Nelze se vrátit o krok zpět: Uživatelům možná nepřijde vhod to, že nelze využívat historii prohlížeče, a nelze se vrátit oblíbenou šipkou „zpět“ na předešlý krok.

 

Multi-page aplikace v kostce
Multi-page aplikace neboli MPA představují tradiční způsob vytváření webových stránek. Každá stránka má svou vlastní URL adresu a při interakci uživatele se stránka načte znovu. Veškerá data, zobrazovaná i odesílaná, musí projít přes server. Dnes už ale toto zdánlivé minus nepředstavuje velký problém. U moderních multi-page aplikací se totiž zpravidla obnovuje pouze část obsahu, čímž se zvyšuje rychlost odpovědi serveru.

Kdo ocení přednosti multi-page aplikací? Jelikož se tyto aplikace skládají z více stránek, hodí se pro zpracování většího objemu dat na více úrovních. Pokud potřebujete svůj content rozvětvit do více kategorií, jste tu správně. Plusem je i vizuál. Uživatelům multi-page aplikace zpravidla víceúrovňové stránkování není cizí, protože odpovídá struktuře klasických webových stránek.

Výhody multi-page aplikací

 • SEO optimalizace: Každá stránka má svoji vlastní URL, což může pozitivně ovlivnit SEO a zlepšit viditelnost ve vyhledávačích. SEO optimalizace a reportování v Google Analytics je zde snazší než u single-page aplikace.
 • Jednoduchá navigace: Uživatelé jsou zvyklí na klasickou navigaci mezi stránkami, což může zjednodušit orientaci na webu.
 • Rychlá první návštěva: Načtení jednotlivých stránek může urychlit první načtení, protože se načítá pouze obsah aktuální stránky.

Nevýhody multi-page aplikací

 • Zpoždění při načítání: Protože se načítají celé stránky, může docházet k nepříjemnému zpoždění při přechodech mezi stránkami.
 • Složitější vývoj: Vývoj (backendu i frontendu) a údržba aplikace je finančně i časově složitější než u single-page aplikace

Multi-page aplikace: Závěrečný verdikt
Vícestránkové webové aplikace jsou ideální pro prezentaci statických informací, typicky tedy pro nejrůznější e-shopy a katalogy, kde tvoří většinu obsahu texty a obrázky.

Jak vybrat mezi multi-page a single-page aplikacemi?
Při volbě mezi těmito dvěma přístupy je důležité vzít v úvahu povahu vašeho podnikání a požadavky vašich uživatelů. Multi-page aplikace mohou být vhodnou volbou pro jednodušší prezentace velkého množství (textového a obrazového) obsahu a snadnou navigaci. Pokud však potřebujete vytvořit interaktivní a komplexní uživatelské prostředí, které reaguje rychle a dynamicky, single-page aplikace lépe uspokojí vaše očekávání. V každém případě se vyplatí se poradit s odborníky. V E LINKX jsme vám k dispozici a rádi vám pomůžeme s výběrem. Společně vytvoříme aplikaci, která bude odpovídat potřebám vašeho podnikání a vašich uživatelů.