Chci aplikaci

Moderní řízení skladu – krok za krokem

V posledních letech se změnilo nejen prostředí, ale také chování zákazníků. Většina prodeje zboží a služeb se přemístila na internet. Dochází k rozvoji e-shopů, digitalizaci nabídky a obchodu, zvýšení poptávky – to vše má dopad také na skladovou logistiku.

Podle posledních statistik je v České republice více jak 50 tisíc e-shopů a trend je stále rostoucí. Také v oblasti velkoobchodu dochází ke sbližování potřeb s maloobchodním prodejem. V konkurenčním prostředí je čím dál více důležitá rychlost a flexibilita, sklad a logistika proto musí pružně reagovat na tyto potřeby.

 

Typy skladů a jejich potřeby

Abychom mohli správně navrhnout moderní sklad, je potřeba si odpovědět na pár otázek. Jaké bude využití skladu? Jaký budeme mít typ skladovaného sortimentu, objemy skladových položek, rozsah a kvalita služeb? Tyto a spousta dalších otázek nám dají vodítka pro samotnou realizaci. Například spediční sklad se zásilkami bude mít jiné parametry a potřeby než výrobní sklad, který zajišťuje průběžné zásobování do výrobní linky.  Dále je potřeba se podívat do budoucnosti a mít alespoň hrubou predikci, ideálně s horizontem 3-5 let.

 

Měřitelné parametry pro moderní sklad

Ať už se rozhodujete pro nový nebo pro úpravu stávajícího řešení skladu, vždy si ověřte jeho aktuální stav a ujasněte jaké máte očekávání na realizaci změn.

To Vám pomůže s představou o nákladech a přínosech řešení.

Příklady parametrů: počet skladových položek, objem jednotlivých skladových položek (obrátka zásob), počet a objem příjmů, průměrný počet položek v příjmu, počet objednávek, počet vratek, definice logistických služeb a jejich kvalita.

Abychom v čase dokázali vyhodnotit, jak se naplnili naše představy, pomáhá si vytvořit také ukazatele, díky kterým vidíme, k jakému zlepšení došlo a porovnávat stav před a po změnách.

Příklad ukazatelů:

 

Pohled do budoucna

Pro správné fungování moderního skladu bude potřeba řídit logistické činnosti s využitím nových moderních technologií. Mám na mysli   logistický systém WMS (Warehouse Management System), automatizované linky, výtahové systémy či autonomní vozíky. S podporou automatizace totiž dokážete lépe plánovat, vykrývat špičky a být méně závislý na lidských zdrojích.

S rostoucí poptávkou po logistických službách samozřejmě vznikají také nové fulfillment firmy, které dokáží nabídnout kvalitní a spolehlivé služby.

Logistika ve skladě často navazuje na obchodní a nákupní procesy ve firmách a je součástí řízení dodavatelského řetězce (Supply chain management – SCM). Proto je neméně důležité, aby se potřeby obchodních a nákupních týmů zohlednili v návrhu řízení skladu.

Zároveň roste poptávka po dynamických simulacích, které dokáží odhadnout, jaké budou limity logistických operací na skladě.

 

Praktická doporučení při realizaci projektu WMS

Jako dodavatel softwarových řešení, zejména pak adresovaného skladu, doporučujeme při řízení změny postupovat jako u běžného projektu. Tedy, jak jsem již zmiňoval, udělejte si analýzu aktuálního stavu, sepište si očekávání, podívejte se do budoucnosti a odhadněte výše zmíněné parametry, vytvořte si zadání a cíle změn. U větších projektů doporučujeme se obrátit na logistické poradenské firmy, rádi vám pomohou se zadáním či realizují audit, případně s vámi vytvoří dynamickou simulaci budoucího skladu. To vám pomůže vybrat vhodného dodavatele technologií.

Můžete se samozřejmě obrátit také na nás, rádi vám poradíme a pomůžeme najít nejefektivnější řešení pro řízení vašeho skladu.