APLIKACE NA MÍRU

Systém pro kontrolu vychystávání objednávek ve společnosti VAPOL CZ

Ve spolupráci s naším zákazníkem Vapol cz jsme se pustili do sestavení zařízení pro analýzu objektů a vývoj systému ke kontrole objednávek. Veškerý softwarový vývoj provozujeme nad vlastní vývojovou platformou Element.

Jaká je technická specifikace zařízení?

Zařízení se za použití neuronových sítí, hlubokého učení, 3D skenování a kamerového zaměřuje na kontrolu a získávání fyzických parametrů objektů. Hlavní část tvoří základna pro umístění produktů objednávky a rameno na montáž optických a dalších hardwarových prvků zařízení. Plocha je v minimální velikosti 1000x500 mm tak, aby na ni bylo možné položit produkty definovaných rozměrů.

Jak probíhá fotodokumentace?

Fotodokumentace je vytvářená ze 3 stran (levá, pravá, horní) pomocí kamer. Kamera (popřípadě set kamer) pro snímání plochy (scény) s minimálním celkovým rozlišením 24 Mpx. Kamery jsou vybaveny auto focus technologii pro změnu vzdálenosti produktů od kamery. Pokud se jedná o set kamer dochází na pozadí ke spojení obrázku do jednoho celku pro další analýzu.

Jak to vypadá v praxi?

V praxi to znamená, že na zelenou plochu „vysypete“ obsah objednávky a systém sám naskenuje, změří a zkontroluje všechny položky. V případě chyby upozorní obsluhu (např. něco chybí nebo naopak přebývá).

Snížení chybovosti vychystávání

Zrychlení odbavení objendávek

Snížení provozních nákladů

Digitalizace skladových procesů

Scénáře, které mohou nastat po skenování

Zařízení provede obrazovou analýzu scény a identifikuje veškeré produkty na ploše. Ty následně vyřízne pro porovnání obrázku pomocí neuronové sítě. Stejný proces se provede i na úrovni 3D skenování. Tímto procesem se pokusí identifikovat všechny produkty na scéně, spočítat jejich výskyt a přiřadit je k očekávaným položkám na objednávce.

Položky a jejich počty na ploše souhlasí

Některá z položek na ploše nebyla identifikována

Na objednávce existuje položka, kterou není na ploše

Byl nalezen jiný produkt, než který je na objednávce

Kombinace předchozích scénářů

DEJME SE DO TOHO

Začněte digitalizovat už dnes

Digitalizace podpoří vaše podnikání a podpoří váš úspěch